Medusa nr 2, 2015

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Medusa 36:2 (2015)

Medusa 36:2 (2015)

Paul Linjamaas berättar om den religionshistoriska bakgrunden till att fisken blivit en symbol för kristendomen och varför vi hittar fisksymbolen och ordet ICHTHYS på många arkeologiska fynd från de första århundradena.

En fascinerande tanke att föreställa sig de konsekvenser för hela den västerländska kulturen, om karthagerna hade avgått med den slutliga segern i kampen, först mot greker och sedan mot romare. Läs mer i Sven-Tage Teodorssons artikel.Martina Björk skildrar arbetet med översättningen av en sorgedikt från augusteisk tid. Den översatta texten målar en bild av en fars oändliga sorg över sina barns för tidiga död.

Innehåll:
Martina Björk. Att tolka en gravdikt: en gravvård på Via Appia.
Pedro Betancour Garin. ”Alla vägar leder till Rom”. Antiken i Australien:  en oförutsedd resa..
Paul Linjamaa. Ichthus. Fisksymbolik bland antiken kristna. Det åttaekrade hjulet som symbol för fisk, bröd och kristna under antiken.
Sven-Tage Teodorsson. Ex Oriente lux, ex occidente dux. Greker, karthager och romare i kontakt och konfrontation.
Kalle O. Lundahl. Graven som gästabud. Pindaros och Tomba del Tuffatore.
Recensioner
Medusa tipsar
Anna Lindblom. Medusa i Marais.
Pompeji bakom ruinerna.