Göteborgs filmfestival: The ornithologist är en kajakfärd som utvecklar sig till en syratripp

João Pedro Rodrigues brokiga film anspelar på helgonet Antonius av Padua, men det rör sig om en minst sagt blasfemisk och queer allegori.
Inlägget Göteborgs filmfestival: The ornithologist är en kajakfä[…]