Lotte Laserstein – Moderna Museet i Stockholm

DEN TYSK-SVENSKA KONSTNÄREN LOTTE LASERSTEINS UTSTÄLLNING PÅ MODERNA MUSEET ÄR PÅ SAMMA GÅNG SVÅRGRIPBAR OCH LÄTT ATT TA TILL SIG Den tysk-svenska konstnären Lotte Lasersteins (1898–1993) […]