1968 – Revolternas år, i serien Sveriges dramatiska historia av Martin Ericsson

Det finns årtal som har särskild nimbus och har blivit fasta punkter i historieskrivningen. Franska revolutionens år 1789, kommunistiska manifestets utgivningsår 1848, ryska revolutionerna 1917. De har inneburit stora förändringar och ä[…]