Skissernas museum vs Skissernas rum & Annika Wennberg

Skissernas museum finns i Lund med uppgift att samla, katalogisera, visa, vårda och förvara skissmaterial, förstudier och modeller till konst i offentlig miljö.Det startade redan 1934, då under namnet Arkiv fö[…]