Spionjakt i folkhemmet – Ett halvsekel med IB-affären av Anna-Lena Lodenius

Anna-Lena Lodenius vet vad hon vill och syftar till. Redan i förordet till sin bok Spionjakt i folkhemmet skriver hon: ”Min ambition är att skicka en påminnelse om de risker som finns […]