Jag är en Människa – Annica Carlsson Bergdahl

Det talas mycket om hårdare straff och flera fängelseplatser. Det är ett perspektiv. Men bakom varje brott och fängelsedom, under den varje abstrakt statistikpost finns en människa,  ett människoöde. […]