Världshorisont

Världshorisont bevakar globala frågor, FN:s arbete och FN-rörelsen i Sverige. Genom reportage från länder runt om i världen försöker Världshorisont ge mänskliga ansikten åt globala företeelser och problem. Tidskriften granskar också Sveriges, EU:s och andra centrala aktörers politik och strävar efter att stimulera till debatt.

Världshorisont görs som temanummer men varje nummer innehåller även material om andra frågor. Exempel på teman under senare år är Mat, Klimat, Utbildning, Nedrustning, Diskriminering, Handel och Mänskliga rättigheter.

Prenumerera på Världshorisont här

Hemsida: http://www.fn.se/varldshorisont

Artiklar