Palestina Nu

Palestina Nu speglar det palestinska folkets politiska, sociala och kulturella villkor. Tidningen bevakar den politiska utvecklingen i Mellanöstern och stödjer och försvarar de demokratiska fri- och rättigheterna. Palestina Nu visar upp det solidaritets- och biståndsarbete som Palestinagrupperna i Sverige bedriver och är ovärderlig för dig som aktivt vill stödja det palestinska folkets kamp för frihet och oberoende.

Palestina Nu innehåller aktuella analyser, reportage, information om PGS biståndsprojekt och lokalavdelningarnas arbete, samt intressanta och lärorika reportage om situationen på de palestinska områdena. Tidningen ges ut av Palestinagrupperna i Sverige. Den produceras nästan uteslutande av ideella krafter.

Hemsida: https://www.palestinagrupperna.se/

Artiklar