Paletten

Paletten fokuserar på den samtida konsten, dess politiska villkor och funktioner. I Paletten finner du bidrag av konstnärer, kritiker och filosofer som presenterar, diskuterar och reflekterar över frågor viktiga för konsten idag. 2011 tog Milou Allerholm, Sinziana Ravini och Fredrik Svensk över redaktörsskapet och sedan hösten 2012 är Sinziana Ravini och Fredrik Svensk redaktörer.

Sedan Paletten grundades i Göteborg 1940 har verksamheten utgjort ett centrum för det konstnärliga och konstkritiska samtalet i Sverige. Paletten befinner sig i ständig rörelse och har alltid förändrats i takt med konsten. Paletten vill spela en aktiv roll i konstlivet genom att föra fram texter och konstverk som har potential att förändra vårt sätt att tänka kring konst och politik idag.

Prenumerera på Paletten här 

Hemsida: http://paletten.net/