Opulens

Dagstidningarnas kris har bland annat inneburit försvagade kultursidor. Samtidigt har ledarsidorna idag en starkare ställning än på mycket länge. Men ledarsidorna har ju i första hand partipolitiken i fokus och vi är övertygade om att samhällsdebatten fortfarande behöver en fördjupande kulturjournalistik. För under flera år har debatterna om våra samhällsproblem allt som oftast landat i högljudda diskussioner om invandring och etnicitet. Inte alltid oviktiga frågor men svaren vi hör är långt ifrån uttömmande.

Opulens vill vara ett bidrag till den nödvändiga vägen bort från denna snedvridna belysning och skrikiga tonläge. Bort från klickjakten och trollen. Opulens är partipolitiskt obunden samt frihetligt sinnad och motsätter sig alla auktoritära idéer. Vi låter diskussionen om det gemensamma, ur ett brett perspektiv med kulturen i centrum, ta en självklar plats i spalterna. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Opulens lanserades våren 2017 och erhåller produktionsstöd från Statens kulturråd. Magasinet ges ut av Opulens förlag, ett bolag som samägs av tidningens redaktörer.

Prenumera på Opulens här

Hemsida: https://www.opulens.se/

Artiklar