Kritiker

Kritiker är en litteraturtidskrift på de nordiska grannspråken danska, norska och svenska. I Kritiker är nordiskhet under ständig omprövning och litteraturen och kritiken utgör en dynamisk enhet. Tidskriftens värdegrund innefattar intersektionella, antirasistiska och HBTQI-perspektiv. Kritikers redaktionsråd har medlemmar i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tidskriften utkommer med 4 nummer om året, där varje nummer skapas av en unik redaktion i samarbete med redaktionsrådet.

Tidskriften startade 1918 under namnet Studiekamraten. 1993 bytte den namn till Ariel. Sedan 2006 har tidskriften verkat under namnet Kritiker.

Prenumerera på Kritiker här

Hemsida: http://www.kritiker.nu/

Artiklar