Kritiker

Kritiker är en litteraturtidskrift med Norden som arena och kritiken som uppgift: en plats i samtiden där de nordiska litteraturerna får möjlighet att brytas mot varandra, att brytas genom varandra, att bryta på varandras språk. Här möter svenska, norska, danska och finlandssvenska kritiker och författare sina egna och varandras litteraturer i essäer och recensioner.

Kritiker ges ut av Ariel förlag och utkommer med fyra 128-sidiga nummer om året sedan hösten 2006.

Prenumerera på Kritiker här

Hemsida: http://www.kritiker.nu/

Artiklar