Vägen Ut

Vägen UT produceras av KRIS Riksförbund i Stockholm. KRIS är en kamratförening bestående av före detta kriminella och missbrukare som hjälper människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk.

Hemsida: http://www.krisvagenut.se/

Artiklar