Filmrutan

Filmrutan är Sveriges äldsta filmtidskrift och ger plats för essäer, analyser, kommentarer, filmhistoria och filmskådespelare. Tidskriften ser som en uppgift att granska filmbranschens utveckling liksom alternativa distributionsformer för den så kallade kvalitetsfilmen. Filmrutan håller filmhistorien levande och för en fortlöpande debatt om medie- och filmpåverkan och recenserar nyutkommen film och filmmusik och filmlitteratur.

Filmrutan ges ut av Sveriges Förenade Filmstudios. Redaktör för Filmrutan är Marika Junström.

Prenumerera på Filmrutan här

Hemsida: http://www.filmrutan.se/

Artiklar