20TAL

Tidskriften 20TAL utkommer tre gånger per år och inne­hål­ler nya essäer, repor­tage och intervjuer om aktu­ella ämnen inom litteratur, konst och samtidsdebatt. Nyskriven skön­lit­te­ra­tur av lan­dets skar­paste för­fat­tare sam­sas med oprö­vade rös­ter. I den fasta Debutantavdelningen finns framtidens skönlitteratur på svenska redan i dag.
20TAL (tidi­gare 10TAL, 00TAL, 90TAL, 80TAL) har sedan star­ten 1980 varit en oberoende tid­skrift för lit­te­ra­tur, konst och samtidsdebatt. Tidskriften drivs av en ide­ell för­e­ning bestå­ende av för­fat­tare, konst­nä­rer, kul­tur­jour­na­lis­ter och studenter.

Prenumerera på 20TAL här

Hemsida: http://20tal.se/

Artiklar