Tydningen

Tydningen är en tidskrift för poesi, teori, konst och kritik, med ett särskilt intresse för att skapa utrymmen för kritiska, utforskande, prövande och experimentella praktiker inom tidskriftsformatets ramar.

Tydningen är baserad i Stockholm och utkommer med 4 nummer om året. 

Prenumerera på Tydningen här

Hemsida: https://tydningen.com/

Artiklar