Utställningskritik

Föreningen UtställningsEstetiskt Forum har målsättningen att genom kritisk och obunden bevakning av de kultur- och naturhistoriska museerna utveckla utställningsanalysen som ett eget estetiskt och mediekritiskt fält.

UEForums tidskrift Utställningskritik innehåller recensioner och reportage också från utställningar utomlands, artiklar om relevant litteratur och uppmärksammar även de nordiska museitidskrifterna. Tidskriften vänder sig till en bred medieintresserad läsekrets inom museivärlden och till producenter och arkitekter verksamma inom utställningsmediet, liksom lärare och studenter som sysslar med pedagogik och utställningsmediets teori och praktik.

Hemsida: http://www.ueforum.se/

Artiklar