Bo Borg

BO BORG är en kulturtidskrift på nätet.

BO BORG vill fylla behovet av en mera kvalificerad kulturbevakning i Västsverige, genom utförliga och kvalificerade recensioner av konst, litteratur, teater och musik.

Tidskriften är öppen och gratis. Äldre reportage är sökbara. Grundtanken är att kulturen är en viktig del för människors livskvalitet och en förutsättning för en levande och fungerande demokrati.

Hemsida: https://boborg.se/

Artiklar