Critical point | Kokpunkten

Critical Point betyder kokpunkt på engelska. Det är en ny tidskrift som våren 2018 kom ut med sitt första nummer. Tidskriften har startas av Øyvind Vågen och Andreas Engström, två kulturskribenter med lång erfarenhet som kritiker, redaktörer, skribenter och översättare. Men Critical Point syftar också på, i en lätt försvenskad tolkning av ordet, kritik. Tidskriften befattar sig med kritik vid mening. Tyngdpunkten ligger på konst, resor och idrott.

Hemsida: https://www.criticalpoint.se/

Artiklar