Ord & Bild

Ord&Bild ägnar sig bland annat åt kolonialismen, transhumanismen, kristendomen, arbetslivet, feminismen, pedagogiken och vattnet. Vi publicerar bland annat dikt, essä, kritik, resereportage, novell och serie. Litteratur , politik och konst sedan 1892.

Prenumerera på Ord&Bild här

Hemsida: http://www.tidskriftenordobild.se/