Divan

Divan öppnar dörren mellan psykoanalysens slutna rum och kulturens offentlighet. Divan presenterar psykoanalytiska klassiker, såväl som nyskrivna texter och intervjuer om filosofi, litteratur, konst, samhällsvetenskap och mycket mer därtill.

Prenumerera på Divan här

Hemsida: http://divan.nu/

Artiklar