Liv i Sverige

Föreningen Liv i Sverige bildades 1982. Det är en ideell förening utan kommersiell inriktning, och utan eget förlag. Under mottot ”Varje liv är värt att skildra!” främjar vi på olika sätt det självbiografiska berättandet. I både tal och skrift.

I föreningens medlemstidning finner du kortare självbiografiska berättelser, dikter och betraktelser. Första numret kom ut redan 1988.

Hemsida: http://livisverige.org/

Artiklar