Västsahara

Västsahara är sedan 1975 till större delen ockuperat av grannlandet Marocko. Trots att en FN-styrka finns på plats sedan 1991 för att genomföra en folkomröstning om Västsaharas självständighet, vägrar Marocko att respektera folkrätt och internationell lag. Marocko får sitt stöd av främst Frankrike men även av USA och Spanien. Västsaharas naturresurser är främst fosfat och fisk men troligen finns också olja. EU har tecknat fiskeavtal med Marocko, där de västsahariska vattnen ingår. Det bryter mot internationell rätt enligt folkrättsexperter.

Västsahara är den enda tidskrift i Norden som regelbundet rapporterar om Afrikas sista koloni.

Prenumerera på Västsahara här

Hemsida: http://www.vastsahara.net/

Artiklar