Populär Poesi

Populär Poesi skriver i en inkluderande och folkbildande anda om alla former av poesi. Vi är en liten redaktion som skriver essäer, reportage och recensioner samt publicerar nyskriven poesi. Varje nummer har ett tema.

Prenumerera på Populär Poesi

Hemsida: https://www.popularpoesi.se/

Artiklar