Tydliga poetiska röster

Den 24 januari arrangerade 10TAL den litterära salongen ”Poetisk kvartett” med Göran Greider, Marie Lundquist, Lotta Olsson och Lars Gustafsson tillsammans med ett specialkomponerat musikframträdande av Emma Augustsson. Läs Henrik Sahl Johanssons reportage.

Där ute: människornas larm och tjatter.
Där inne: frid från allt som annars stör
Ett vänligt sus, ett oförargligt knatter.
[…]

Så skriver Lotta Olsson i sin senaste diktsamling Himmel i hav, och möjligen uppfylldes alla de som närvarade vid 10TALs litterära salong, ”Poetisk kvartett”, av denna känsla. Där ute blinkade blåljusen i en av vinterns kallaste kvällar, men i ABF-husets restaurang höll värmen och de enskilda rösterna alltjämt stånd.

Sedan över 30 år har 10TAL arrangerat litterära salonger med poesiuppläsningar här, och just denna kväll besöktes vi av fyra lyriker med särpräglade poetiska röster: Lotta Olsson, Marie Lundquist, Göran Greider och Lars Gustafsson. ”Vad dessa poeter har gemensamt är att de har personliga röster. Men vad menar vi då med en ’poetisk röst’? Känns den inte bäst igen på sina klanger och variationer eller sina musikaliska färgningar? Erfarenheten säger mig att den är svår att definiera och att den ofta överraskar med en häpnadsväckande tydlighet”, sade 10TALs konstnärliga ledare Madeleine Grive i en av sina presentationer.

Musikaliska färgningar präglar i synnerhet kvällens första poet, Lotta Olsson, vars exakta och virtuosa versteknik har gett henne en alldeles egen plats i den svenska lyriken. I sin senaste diktsamling har Lotta Olsson valt att använda sig av vackert flätade terziner; diktsviten är uppbyggd som en konversation mellan jaget och Persefone – en karaktär som till viss del hämtar sin röst från den mytologiska varelsen, men kanske framför allt fungerar som en spegelbild av diktjaget som ung.

 

Lars Gustafsson och Emma Augustsson. Foto: Aino Oxblod

Lars Gustafsson och Emma Augustsson. Foto: Aino Oxblod

 

Kvällens andra poet, Lars Gustafsson, tillhör en av våra mest välkända poetiska röster. Under kvällen presenterades hans dikter som ”illusionära knutar, som uppstår framför läsarna, ofta med en filosofisk och matematisk komplexitet. Men med ens löser de också upp sig i aha-upplevelser som om världen och poesin faktiskt kan avgöra någonting på riktigt”. Gustafsson läste bland annat sina årstidsdikter ur den senaste diktsamling Elden och döttrarna, som också de tillförde kvällen ett visst vitt skimmer:

Det finns snöfall
över nordatlantiska vatten
denna årstid,
som ses utav ingen
Och likafullt faller de

För tidskriften 10TALs tionde nummer, Sammanbrott&Återfödelse, översatte Lars Gustafsson en samling dikter av den uppfinningsrika brittiska performancepoeten och före detta elitgymnasten i brittiska landslaget, Sally Crabtree. Kanske ett något oväntat inslag, men som också visar på Gustafssons poetiska spännvidd. För att uppmärksamma detta hade 10TAL som en överraskning låtit sångerskan Emma Augustsson tonsätta en av Crabtrees dikter i Gustafssons översättning, ”Sätta upp en hylla (i ditt inre)”. Det var en påtagligt rörd översättare som fick höra Crabtrees dikt till piano, vackert framförd av Augustsson.

Den tredje poetiska rösten för kvällen tillhörde Marie Lundquist, känd för 10TALs läsare bland annat för sina läsningar av olika översättares Bob Dylan-tolkningar som hon framförde på Klubb 10TAL i december, men också för förordet till Jon Fosses Långsam musik som finns utgiven på 10TAL bok. För kvällen läste Lundquist två nyskrivna diktsviter, som bland annat pendlade kring dikten i sig:

Dikten känner sitt öde:
Förråda språket
spika fast verkligheten i luften.

Och så äntrade då Göran Greider, denne folkhemmets egen poet som aldrig ryggar för det politiska anslaget, scenen som kvällens avslutande läsare. Greider har nyligen utkommit med boken Dagarna är som små sekler som han själv inte önskade kalla en diktsamling, men vars lösryckta dagboksanteckningar innehåller en tydligt poetisk ton. Greiders läsningar från sin senaste bok färdades från förorten Årsta i Stockholm till byarna kring Dalafloda, över en 25 år lång livsbetraktelse.

Kvällen avslutades i musikens tecken, med Emma Augustssons stämma och pianospel.

Henrik Sahl Johansson