E-böcker från Glänta produktion

Nu finns ett urval av Gläntas böcker även utgivna som e-böcker: Döden i Beirut av Michael Azar, Lovtal till intet av Marcia Sá Cavalcante Schuback,
En kulturutredning av David Karlsson, Etnotism av Aleksander Motturi, … med andra medel av Amanda Peralta, Nietzsche och Spinoza av Fredrika Spindler. Du köper dem enklast här.