Nora Gomringer i P1:s Kritiken

»inspi­re­rat lyck­lig, som man kan bli efter en rik­tigt god konstupplevelse«,

så beskriver Anneli Dufva sin upplevelse av Nora Gomringers läsning på Rönnells lördagen den 15 februari i P1:s nya program Kritiken.

I insla­get hörs Gomringer läsa ur diktsamlingen Men säg nåt om nat­ten då (10TAL Bok) till impro­vi­se­rad musik av Johan Graden — piano, Marcus Pal — gitarr och Adam Grauman — kontrabas.

Hör insla­get på Sveriges radios hem­sida, 36:15.