”En lyrisk miljökämpe” – Kritikerna om Lantmäteriet av Jonas Gren

Ur recensionerna 

”Lantmäteriet är med sin klara agenda och sina varierande uttryck, både mitt i sin lyriska samtid och överraskande egensinnig. Den skärper läsarens blick, både mot boksida och omvärld.”
— Kristofer Folkhammar i Aftonbladet ”Lyrisk miljökämpe”


”Det är en imponerande debut … Ett tema som inte tydligt påtalas men som är genomgående för de flesta bilder som prövas är hastighet. Det som skiljer den här boken från andra författares besläktade syner på människans framfart är just Grens blick för acceleration. En poetisk virologi om människan för skenande miljökrisers tidevarv.”
— Henrik Petersen i Helsingborgs Dagblad ”Poetisk virologi”


”Som konceptuell form och metod är det otroligt enkelt, men effektivt. … Hos Gren lyfter civilisationskritiken från det enskilda jaget till en lång historisk kedja av mänsklig aktivitet, som framstår som omedveten, slumpartad och underlig.”
— Åsa Maria Kraft i Upsala Nya Tidning ”En lovande poetisk kartläggning”


”Om världen hotas av undergång ska poeterna sänka röstläget för att få folk att lyssna. Det här har Jonas Gren förstått, med en bok som pekar ut en ny väg för klimatkritiken.”
— Björn Kohlström i Jönköpings-Posten, även på bloggen Bernur


Intervju med Jonas Gren om ekokritik och Lantmäteriet

”Jonas Gren säger … att det, med ekologiska ögon på världen, inte är rimligt att skriva om någon som far fram genom ett motorvägssystem utan att på något sätt problematisera detta. Ungefär som att 2014 skriva en roman om en patriark utan att göra minsta ansats till att visa att man förstår problemet med patriarkala strukturer”
— ”Även poesin påverkas av koldioxiden” i Sydsvenskan den 8 juni


Lantmäteriet är poeten och miljöaktivisten Jonas Grens debut. Det är en stämningsmättad och myllrande rolldiktning som utspelar sig i civilisationens och ekosystemets märkliga skeenden.

Beställ

Här möts motorvägar och svampar, cigarettändare och albatrosser, kärnkraftverk och vithajar. En lantmätare föder upp djur i grannens badrum och en rökande mård lyssnar till fågelsången.

Det är den förlorade kontrollens poesi: Lantmätarens matematiska kartläggning av jordytan utmanas av det godtyckliga i livet: sälar, ord, ömhet och oro.

när jag hade
bränt alla kartor
och gjort vinden
till kompass
stod
kronhjortarna
i ekbacken
som vägskyltar

Jonas Gren, född 1981, är poet och journalist. Han läser en masterutbildning i social-ekologiska system vid Stockholm Resilience Center och ingår i redaktionen för tidskriften 10TAL och Klimatmagasinet Effekt. I 10TAL nr 12/13 Klimatsorg, våren 2013, gjorde han en uppmärksammad intervju med Kerstin Ekman och deltog i ett långt samtal om samtida litteratur och ekologi med författarna Aase Berg och Jesper Weithz.