Många redaktioner hamnar i guldspadeskugga

Expressen vann en välförtjänt guldspade 2012 med sin granskning av Sverigedemokraterna. David Baas’ och Christian Holméns järnrörsjournalistik lämnade få oberörda, och bidraget var förhandstippat som segrare långt före guldspadegalan. Ingenting konstigt med det. Vi känner alla igen god journalistik när vi ser den.

GuldspadenMen prisutdelningen satte fingret på ett problem som guldspadejuryn brottats med sedan webbklassen infördes i guldspadesammanhang 2007. Här var frågan vilken kategori avslöjandet egentligen hörde hemma i.

Juryn placerade det i webbkategorin. Christian Holmén och David Baas besegrade där Bo Torbjörn Ek och Jonny Vikström från lokaltidningen NSD. De kommer från en tidning med en upplaga på under 100 000. Det vill säga ett bidrag som före 2007 skulle ha bedömts i klassen liten tidning. Samtidigt slapp Expressen vägas mot Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, som tävlar i klassen stor tidning.

Nu börjar du säkert ana vad den här artikeln handlar om. Den ifrågasätter på intet sätt grävsinsatserna i de prisade reportagen. Däremot ifrågasätter den kategoriindelningen av guldspadarna. Kategorierna svarar inte längre mot det svenska medielandskapet. Det är en åsikt som framförts av såväl juryn som enskilda FGJ-medlemmar många gånger.

I dag delas guldspaden ut i nio klasser: riks-tv, lokal-tv, riksradio, lokalradio, tidskrift, liten dagstidning, stor dagstidning, bok och webb. Den kanal som jobbet först publiceras i styr vilken klass bidraget tävlar i vid jurybedömningen, och många redaktioner känner att de har hamnat i guldspadeskugga.

Liknande problem uppstår när flera redaktioner samarbetar, och rikstäckande redaktioner hamnar på lokalredaktionernas planhalva. En förändring av detta har diskuterats inom FGJ i många år. Frågan som alltid förblir obesvarad är: En förändring till vad? Det vet vi fortfarande inte, och därför vänder vi oss nu utåt och upprepar frågan.

Hur ska guldspadens kategoriindelning förändras för att bättre spegla det medielandskap vi arbetar i idag? Ska klasserna baseras på kanaltyp och redaktionsstorlek? Eller ska juryn, som till exempel stora journalistpriset, utgå från ämnesområden?

Märk väl: en förändring är inget självändamål och vi vill veta vad du tycker?
Skriv ner dina tankar, blogga om dem eller skriv debattartiklar. Vår ambition är att möjliggöra en förändring, i en alltigenom öppen process.