”Jag matade kriget med dem jag älskade”

Med diktra­den ”Jag matade kri­get med dem jag älskade” bjöd tid­skrif­ten 10TAL in till ett unikt för­fat­tar­möte, tis­da­gen den 2 sep­tem­ber kl. 19 på ABF-huset i Stockholm mel­lan ira­kiska och svenska lyri­ker.

”Vår verklighet är ful”, sammanfattar den irakiska poeten Mariam Alatar anledningen till att hennes dikter innehåller osköna beskrivningar av den kaotiska och våldsamma situationen i sitt hemland, något hon fått en hel del kritik för. Författarsamtalet efter hennes och Rasha Al-Qasims poesiläsningar lyfte fram hur snabbt situationen har förändrats till det sämre i Irak de senaste månaderna. En bilresa som normalt tar ett par timmar tog tolv timmar med flera stopp där de blev kontrollerade av representanter för den Islamiska Staten. Alatars åldriga far följde för säkerhets skull med henne under den första etappen av resan till Turkiet. Och där sitter han nu fast, utan möjlighet att ta sig tillbaka till sitt hemland. Varken Mariam Alatar eller Rasha Al-Qasim är säkra på hur hemresan ska gå till. Kontrasten mot den varma sensommarkvällen i Stockholm kunde knappast vara större.

Under kvällen läste Rasha Al-Qasim och Mariam Alatar sina dikter på arabiska, tolkade och upplästa på svenska av Elisabeth HjortHelena Boberg och Sara Mannheimer. Kvällen som gick under namnet ”Jag matade kriget med dem jag älskade”, en diktrad från en av Al-Qasims dikter, var en del av översättningsprojektet ”Ett inskränkt öde och ett besinningslöst” som består av samarbeten mellan svenska, palestiniska, iranska, irakiska och kurdiska kvinnor. Vi hörde även poesi av den kurdiska författaren Selwa Guli i uppläsning av översättaren och författaren Sofia Stenström, samt kurdisk musik framförd av Ferhat Kanat och Remzi Sazvan. Författarsamtalet leddes av projektets ledare Kholod Saghir och författarkvällen inleddes och avslutades av 10TALs Madeleine Grive, som framhöll hur poesin kan få oss att förstå varandra bortom språk och nationer.

____________________________________________________

Det senaste numret av tidskriften Kritiker, № 33, är dedikerat till projektet ”Ett inskränkt öde och ett besinningslöst”, med dikter tolkade till svenska av bland andra de medverkande irakiska poeterna Rasha Al-Qasim och Mariam Alatar samt texter av bland andra Sara Mannheimer, Elisabeth Hjorth och Helena Boberg.