Nytt nummer den 28 november! Tema: Trådburet

omslag144Den 28 november kommer nästa nummer med titeln ”Trådburet”. Denna gång ägnar vi en stor del av numret åt textilkonsten, ett uttryck som under de senaste decenniet genomgått stora förändringar. Gamla hantverkstraditioner möter moderna material och produktionsmetoder, alltmedan de textila uttrycken öppnar sig mot skulptur, installation och t.o.m. måleri.

Inger Gustafsson Seife introducerar temat via miniporträtt av tre textila banbrytare: Hannah Ryggen, Gunilla Paetau Sjöberg och Magdalena Abakanowicz. Dessutom besöker hon den stora textilmönstringen Perspectives i Graz och förmedlar sina intryck därifrån. Frida Cornell har träffat Märit Runsten, en konstnär som låter textilen vara ett sätt att få ut aggressioner och upptäcka mörka sidor hos människan. Vi gör också några nedslag utomlands. Eva Paulsen har gått på jakt efter Berlins halvhemliga privata konstsamlingar och Camilla Granbacka pejlar konstlivet i Finland. Och under vinjetten Mötet går Magnus Bons nära inpå Per Wizéns konstnärskap.

Har du frågor, kontakta gärna Anders Olofsson, Konstperspektivs redaktör, på e-postadress anders.olofsson@konstperspektiv.nu eller telefon 0733-755 985. Du kan ladda ner en högupplöst bild av omslaget här (Omslag: Magdalena Abakanowicz, foto: Claudio Alba).