Umeå och Malmö – städer med äktenskapstycke

Umeå och Malmö – städer med äktenskapstycke

Geografiskt är årets kulturhuvudstad Umeå och författaren Amanda Svenssons hemstad Malmö motpoler. Men i sin radikala ande ligger städerna nästgårds. Amanda Svensson flanerar bland gräsrötterna i två städer i förändring. Illustration av Emma Hanquist.

Mina första möten med Umeå skedde i form av vittnesmål från Umebor i exil. Sådana finns det nämligen gott om i min hemstad Malmö, ett faktum som jag länge tyckte var lustigt.