Caruso St John rustar upp Stockholms Stadsbibliotek

För alla som har turerna kring Stadsbibliokets tillbyggnad färskt i minnet: Ingen yttre förändring planeras – den här gången är det byggnadens insida som ska utvecklas. Den London och Zürich-baserade firman Caruso St John ska se över alla lokalerna som ingår i fastigheten Spelbomskan 16: huvudbyggnaden, annexet och basarerna.
Uppdraget görs i samarbete med den svenska firman Scheiwiller Svensson.

Caruso St John startades 1990 av de engelska arkitekterna Adam Caruso och Peter St John. Firman har stor erfarenhet av att arbeta med publika och kulturhistoriskt värdefulla byggnader miljöer. Till exempel arbetade de med ombyggnaden av Stortorget i Kalmar (färdig 2003) och med caféet som tillhör det anrika Chiswick House i London (2010).

Adam Caruso känner väl till Asplunds stadsbibliotek då han också var medlem i juryn för tävlingen om Stadsbiblioteket 2006.

Den här gången utsågs arkitekterna genom en öppen upphandlingsprocess. Uppdraget gjordes genom en öppen upphandling. Den föregicks av en prekvalificeringsrunda, vilket innebär att bara de mest kvalificerade arkitekterna erbjöds att lämna anbud (totalt fem kontor). De kvalifikationer som krävdes var bland annat erfarenhet av biblioteksverksamhet och arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Ett inriktningsbeslut planeras våren 2015. Arbetet beräknas pågå 2017–2019. Överklagandeperioden pågår till och med 30 december i år.

Preamble: 

Vann uppdraget genom upphandling. 

Image: