Anne Ramberg

Med självklar styrka tar hon strid mot tunga politiker och instanser. Med osvikligt väderkorn för rättsstatens grundläggande principer och individens integritet. Text: Helena Bjerkelius | Bild: Lena Katarina Johansson | Prenumerera | Artikel […]