Alla kan få barn

För 25 år sedan betraktades provrörsbefruktning som »onaturligt« och »etiskt fel«. I dag riktas skepsis mot surrogatgraviditeter och ensamstående som vill inseminera. Men vad kommer sen? Ottar simmar in i stamcellsforskningens universum i en framtid där alla, oavsett kön, ålder och relationsform, kan få barn.