Nu rivs Åhlénsvaruhuset i Uppsala

Nu rivs Åhlénsvaruhuset i Uppsala

Ett av Uppsalas mer karakteristiska och omdiskuterade hus rivs nu, Åhlénsvaruhuset på Stortorget. När Tempo byggdes i Farsta Centrum 1960 introducerade arkitekterna Backström och Reinius den karakteristiska tårtpappersfasaden, en fasad de hade hämtat hem från sina resor i USA. Fasaden på Tempo i Farsta – var det tänkt – skulle sedan bli en del i Tempos varumärke för nya varuhus runt om i landet. Men det kom bara att bli två stycken. Ett i Borås vars fasad nu ligger ute i skogen och ett i Uppsala som alltså rivs den kommande veckan.

De påhängda fasadelementen i konststen med sina genombrutna cirklar var en typ av arkitektonisk dekoration som blev allt mer ovanlig när 1960-talet fortskred. När den nu tas ner – en händelse som direktsändes i SVT – i Uppsala ska den ersättas med en speglande glasfasad med organiskt böljande band, ritad av Tham & Videgård arkitekter.

Tham Videgård Åhléns Uppsala

Den nu snart enda kvarvarande tårtpappersfasaden i Farsta finns med på det här fina fotografiet taget av Anne Riwkin, ett foto som – bland många andra – kan ses på ArkDes utställning Constructing Worlds i det svenska tillägget I Blickfånget. 

Anna Riwkin Farsta C 1960 (c)