Osloavtalets era är över

”Israels rätt att försvara sig” utövades ännu en gång sommaren 2014. Det som Israel kallar sin ständiga rättighet att döda, vilket på nytt bekräftades vid offensivens början av Barack Obama, resulterade under 51 dagar i det största dödandet av den Palestinska befolkningen och förstörelse av vital infrastruktur under de senaste 30 åren. Angreppet var så förödande att det resulterade i att den nytillträdda svenska regeringen erkände Palestina som stat bl.a. med motivering att på nytt få igång fredsförhandlingarna under det s.k. Osloavtalet.