Fadderbrev nr 3, 2014

Under sommaren har Gazas befolkning genomlevt 50 dagars intensiva attacker från Israel. De besköts dygnet runt från stridsfartyg, artilleri och flyg. Under dessa dagar släpptes 21 000 ton bomber. Palestinska och internationella läkare på plats i Gaza har vittnat om att Israel använt ett antal förbjudna vapen. Ett av dem är DIME-bomber (Dense Inert Metal Explosive) som är en explosiv pulverammunition som kan innehålla den giftiga metallen volfram. Läkare vid flera sjukhus i Gaza har vårdat patienter med till synes mycket små splitterskador på kroppen, men med svårt brända inre organ.

Över hela världen visades ett massivt stöd för befolkningen i Gaza genom demonstrationer, upprop och andra engagemang. Vi hade kontakt med våra partners från det att anfallen påbörjades och vid flera tillfällen talade de vid demonstrationer i Stockholm via länk från Gaza.

PGS påbörjade genast en akutinsamling för Gaza och lokalgrupper har samlat in pengar på gator och torg och privatpersoner har satt in bidrag direkt till vårt 90- konto. I början av augusti kunde vi skicka 100 000 kronor till vardera Gaza Community Mental Health Programme, GCMHP och till Palestinian Medical Relief Society, PMRS som ett första stöd till deras viktiga akutarbete.

PMRS personal var aktiva på fältet från första dagen med ambulanser och de höll sina kliniker öppna dygnet om så att personer som inte kunde eller behövde ta sig till sjukhus fick medicinsk hjälp. Som en primärhälsovårdsorganisation kommer PMRS att ta över vården av många av de som nu är utskrivna från sjukhusen och behöver vård och stöd lång tid framöver.

Från GCMHP fick vi detta mail:”Dear friends, once again you set the tone for the year by helping us run a successful work during this terrible and hard time. On behalf of the GCMHP, I express heartfelt thanks to all you do. Thanks Yousef”