Newman i Almedalen i Jönköpings Posten

Ledarredaktionen på Jönköpings Posten tar Newmaninstitutets seminarium ”Får en kristen ta plats i svensk samhällsdebatt?” som utgångspunkt för en krönika av Lars Anders Johansson under rubriken ”Olika måttstockar för kristendom och islam”. Läs krönikan via denna länk.

Signums egen artikel , skriven av Mikael Schink, om seminariet i Almedalen hittar man här via denna länk.

Red. 2015-07-02