Konferens i Vatikanen om klimatförändring och modernt slaveri

Cirka 60 borgmästare från storstäder från hela världen, från Mexico City via Teheran till Paris, kommer under den kommande veckan att på inbjudan från Vatikanen diskutera strategier mot klimatförändringen och exploateringen av de fattiga. Enligt biskop Marcelo Sánchez Sorondo, som är ledare för de påvliga akademierna för naturvetenskap respektive socialvetenskap, vill man med en endagskonferens stödja borgmästarnas insatser för ”de fattiga och de mest sårbara människorna”. De båda institutionerna organiserar workshopen med titeln ”Modernt slaveri och klimatförändring: städernas förpliktelse”. På programmet står även ett tal av påven Franciskus. Konferensen är tänkt att avslutas med ett undertecknande av två uttalanden.

Till mötet kommer även Kaliforniens guvernör, Edmund Gerald Brown [bilden]. I USA har konservativa republikaner yttrat kritik mot påven Franciskus miljöencyklika på grund av dess uttalanden om klimatförändring. Brown hör till det demokratiska partiet.

I sin senaste encyklika Laudato si hänvisar påven uttryckligen till att en effektiv hantering av klimatförändringen endast är möjlig om fattigdom och utsugning samtidigt bekämpas.

Den 22 juli organiserar Förenta nationerna tillsammans med de båda påvliga akademierna en större konferens om hållbar utveckling i städerna. Även denna konferens äger rum i Vatikanen.

Man har särskilt vänt sig till borgmästarna, eftersom det har visat sig att de är nyckelfigurer i kampen mot exploateringen av arbetare och när det gäller åtgärder mot klimatförändringen, förklarade Sorondo. Detta är ett resultat av den så kallade Santa Marta-gruppen. Bakom detta namn döljer sig en sammanslutning av biskopar och ledande politiker från hela världen, som gemensamt diskuterar strategier mot människohandel och exploatering. Sitt namn har gruppen hämtat från Vatikanens gästhus Santa Marta, där den på uppmaning av påven startade sin verksamhet i april.

Kathpress 2015-07-15