En revolution utan slut

Andrij Zjupnyk förlorade sin arm på Euromajdan. Men han ångrar sig inte. Förändringen av Ukraina måste fortsätta. Text: Sophie Engström | Bild: Gustav Söderström | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik […]