FÖRESTÄLLNING – Son of Heaven

Son of Heaven, Vadstena-Akademien. Foto Markus Gårder

”För sju år sedan, 2008, uruppfördes den japansk-amerikanske tonsättaren Moto Osadas första opera, Four Nights of Dream i Vadstena, och nu har också Osadas operaopus nummer två, Son of Heaven, uruppförts på samma scen. Librettot har Kerstin Perski skrivit, men operan sjungs på engelska.

Himlens son är den förste kejsaren av Kina, känd för sin mur och för sina många terrakottakrigare. Också för att ha ådagalagt största grymhet när han enade Kina och agerade som sitt lands Gustav Vasa. I operan är han dock gammal, lider av svår dödsångest
och frågar sig med en klassisk existentiell undran ”Will the sun still rise when I am gone?”. Han förmår inte föreställa sig den dag då han själv inte längre har den totala makten, och
i svartsjuka förtrycker han sina arvingar.”

Recensent: Lennart Bromander

Läs hela artikeln i OPERA nr 4-2015