Arkitektur nr 6 ute nu!

Så byggs det där Sverige växer som mest.

I nya numret av Arkitektur besöker vi platserna där Sverige växer som mest. De nya bostäderna byggs allt oftare i orter som ligger strax utanför storstadsregionerna – med längre pendling och lägre priser som följd. I detta nummer har vi besökt några av dem. I Mölnlycke har man lyckats bygga en ny blandstad och i Täby vill man skapa citymiljö med sitt nya torg. Småhusområdet Skanörs Vångar inspireras av Skanörs gamla fiskesamhälle. 
I två reportage, från Kollastaden i Kungsbacka och Sollentuna utanför Stockholm, ser vi hur man försöker förvandla både åker- och industrimark till stadsidyller med parker, torg och gator med nya promenadvänliga namn. I takt med den här utvecklingen krymper den svenska odlingsmarken – samtidigt som ett ökat intresse för urban odling märks i mer tätbebyggda områden. En kritisk fråga uppstår: när man nu bygger nya samhällen, borde man inte försöka tänka nyskapande då?  
Dessutom visar vi en särpräglad villa av Kjellgren Kaminsky och Claesson Koivisto Runes konstgalleri i Texas som går i konstnären Donald Judds fotspår.
Här kan du läsa mer och beställa numret.