Familjen viktig för unga på institution

Om institutionsvård för ungdomar ska kunna motiveras måste familjerna involveras och eftervården utvecklas. Det menar den norske psykologen Tore Andreassen. Text: Anna Fredriksson | Illustration: Johanna Gustafsson | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr […]