Signum 7 om familjesynoden och livskvalitet

Årets sjunde nummer av Signum utkommer i morgon, fredag den 20 november. Det rör sig om ett extra tjockt nummer denna gång, 72 sidor istället för de ordinarie 64 sidorna. I förra numret av Signum ägnade vi en hel den uppmärksamhet åt den då ännu förestående biskopssynoden i Rom på temat familjen. Nu är synoden avslutad och det är dags att summera vad den ledde fram till. Inte mindre än fyra artiklar i Signum nr 7 tar upp detta ämne. Det sker bland annat i en mycket läsvärd dialog mellan Jorge de Salas och Anders Piltz, utifrån den senares ledartext i förra numret av Signum.

Ledaren i Signum nr 7 tar avstamp i ett statligt betänkande med titeln Får vi det bättre? som lades fram i somras. Betänkandet handlar om livskvalitet, vad den innebär och hur den kan främjas. Mot bakgrund av den akuta flyktingfrågan inställer sig ytterligare en fråga i sammanhanget, som utredningen dock förbisett, nämligen vilka människor som ska anses ha rätt till livskvalitet. Hur kan vi nå fram till en hållning där vi alla ses som världsmedborgare utrustade med samma mänskliga rättigheter?

Det nya numret av Signum innehåller artiklar om en lång rad olika frågor. I krönikan reflekterar Joel Halldorf över katedralens återkomst i protestantisk kristenhet. För den teologiskt intresserade finns också en längre artikel om Jesuitordens förhållande till den teologiska traditionen, liksom en artikel om den franske dominikanteologen Marie-Dominique Chenu. Den som är intresserad av dialogen mellan religion och naturvetenskap kan läsa John Polkinghornes artikel om den antropiska principen, och den som intresserar sig för opera och sakral musik kan läsa Birgit Ahlberg-Hyses recension av Folkoperans aktuella uppsättning av Mozarts Requiem. Bara för att nämna en del av innehållet i det nya numret.

Den som prenumererar på Signum får det nya numret i brevlådan i morgon, fredag. Och den som ännu inte prenumererar kan köpa numret i digital form här på Signums hemsida. Och prenumererar man ännu inte kan man ju också fundera på om det inte vore en trevlig present att skänka en helårsprenumeration på Signum som julklapp till någon bekant –eller varför inte till sig själv.

Givande läsning!

Ulf Jonsson 2015-11-19

Chefredaktör, Signum

UJ_byline