Från ordnat liv till tiggeri

Resan norrut genom Europa blev en mardröm för det rumänska paret Gabriela Diia och Marian Mistocli. De hamnade i fattigdom och utsatthet och mötte svenska strukturer som vände dem ryggen. […]