”Det blir en tävling mot botten”

 Hur ser du på åtgärderna och id-kontrollerna?

– Det är framhastat ur lagstiftningsperspektiv. Ur humanistisk synvinkel är det problematiskt att man sluter Sverige för folk som behöver skydd. Det är en fundamental del att man har rätt att söka skydd även utan papper. Man kan ha tvingats fly i all hast, någon kan ha tagit handlingarna, en regim hotar dig och vill inte utfärda dem.

Vad tror du att dessa åtgärder får för effekt för Europa?

– Det beror mycket på hur Tyskland nu agerar. Danmark har ju presenterat häpnadsväckande förslag som svar på de svenska förslagen. Om de vidtar hårdare åtgärder, exempelvis inför id-krav och  försvårar för anhöriginvandring flyttas gränsen nedåt mot Balkan. Då har vi den dominoeffekt som jag och många andra varnat för. Det blir en tävling mot botten.

Hade man från svenskt håll kunnat agera annorlunda?

– Man har stressat fram ett beslut. Tittar man på de myndigheter som berörs så har, exempelvis Migrationsverket inte sagt att man ska stänga gränserna. De har pratat om lättnader i byggreglerna. Från regeringen har man i stället pratat om mottagande ja eller nej.  

– Sedan togs ju besluten utifrån en prognos om 10 000 flyktingar i veckan och nu ligger det snarare på 2 000. Det är också troligt att kontroller på Balkan och i Turkiet kommer att sänka antalet ytterligare. Då är frågan om Sverige fortsätter tävlingen mot botten eller om man ska återupprätta bilden av Sverige som ett generöst land.