”Villkorad skolgång leder till uteslutning”

Vad tycker du om utredningen i sin helhet?

– Den är inte konkret för nuet och erbjuder inga kortsiktiga lösningar för individer. Det behövs både kort- och långsiktiga lösningar.

– Utredningen bygger på dålig faktiskt kontakt med EU-migranterna. Valfridsson har baserat den på uttalanden från oss på HEM, det märks tydligt. Men sakerna vi diskuterade har han inte tagit på allvar. Vid två möten vi haft tog vi exempelvis med offer för hatbrott. De berättade hur dåligt polisen skött deras ärenden. Valfridsson tolkade det som att gruppens dåliga erfarenhet av poliser var det väsentliga och tog fasta på det endast.

Foto: Privat
Rojan Karakaya, volontär för HEM.
Foto: Privat

Att brottsrubricera människors nödlösningar, som att bo på privat mark, leder till permanent exkludering.

Vilken effekt kan utredningen få?

– Den kan få mycket negativa konsekvenser för de fattiga och diskriminerade människor som söker sig till Sverige. Villkorad skolgång bryter mot en fundamental del av barnkonventionen och leder till uteslutning.

– Långsiktigt är det oroväckande att han tycker att det ska finnas samordnande uppdrag hos Länsstyrelsen i Stockholm. Kommunerna är värst, de har konfiskerat ägodelar och avhyst många. Det har HEM svårt att tolka som något annat än en vilja att ta i med hårdhandskarna mot migranter. Att brottsrubricera människors nödlösningar, som att bo på privat mark, leder till permanent exkludering.

Vad kunde gjorts bättre?

– Vi ville se ett mer övergripande perspektiv och en självständigt förd politik. Slutsatserna var bakbundna och samma som regeringen gjorde i somras. Valfridsson hade kunnat presentera nya lagförslag, eller beskriva läget i Europa på ett mer övergripande sätt. Men HEM vill också se en konkret kortsiktig lösning som kontrast till utredningens påbud om att skänka pengar till organisationer snarare än i koppen.