Miljarder saknas till eboladrabbade

De tre västafrikanska länderna Liberia, Sierra Leone och Guinea drabbades mycket hårt av den ebolaepidemi som bröt ut för två år sedan och som ledde till 11 300 människors död.

För ett halvår sedan arrangerade FN en internationell konferens om återuppbyggnaden av länderna efter katastrofen, där det internationella samfundet lovade att bistå med flera miljarder dollar till de drabbade länderna. Men enligt Oxfam har en stor del av detta belopp ännu inte betalats ut, samtidigt som det uppges vara ”nästan omöjligt“ att få fram information om exakt var motsvarande ytterligare 3,9 miljarder dollar har tagit vägen.

Ebolaepidemin slog mycket hårt mot de fattiga ländernas ekonomier, men hade också förödande konsekvenser för ländernas redan svaga sjukvårdssystem och många människor förlorade sin försörjning. Samtidigt är inte epidemin helt över. Nyligen rapporterade Världshälsoorganisationen WHO att 150 människor riskerar att smittas av ebola i Sierra Leone.

I samband med att Afrikanska unionen, AU, nyligen höll ett toppmöte i Addis Abeba uppmanade Oxfam kontinentens ledare att satsa mer resurser på att säkerställa befolkningens rätt till en god hälsa.

Enligt organisationen visar de senaste fallen av ebola i Sierra Leone och Liberia att ländernas myndigheter fortfarande har för dålig beredskap för att snabbt kunna agera mot ebola och andra smittsamma sjukdomar.

Oxfam påpekar även att AU:s medlemsländer för 15 år sedan utlovade att satsa minst 15 procent av ländernas årliga budgetar för att förbättra sjukvården. År 2013, strax innan den stora ebolaepidemin bröt ut, levde endast 6 av AU:s 54 medlemsstater upp till den målsättningen. Enligt Oxfam var siffran i Sierra Leone endast strax över 6 procent.

För att förhindra att den senaste katastrofen återupprepas menar Oxfam att myndigheterna i Sierra Leone, Liberia och Guinea måste arbeta för att ge lokalbefolkningarna möjligheten att påverka sjukvårdsarbetet – genom att delta i beslut om var resurser ska gå, och hur dessa ska användas.

Enligt Oxfam visar erfarenheter från krisarbetet att det är av avgörande betydelse att lokalbefolkning har ett stort förtroende för sjukvården.

David Saldivar vid Oxfam i Washington säger att världen just nu står inför en lång rad stora kriser. Av det skälet är det enligt honom extra viktigt att länderna som drabbades så hårt av ebola nu får det stöd de behöver för att kunna planera och genomföra en återuppbyggnad av sina samhällen.

– Att inte alla utlovade pengar har betalats ut bara sex månader efter FN-konferensen är begripligt. Men det avgörande är att de lokala aktörerna måste ha tillgång till den senaste informationen så att de kan övervaka och påverka hur resurserna fördelas, säger han.