Danska arbetare tvingas till jobb i vapenindustrin

Från och med nästa år ska arbetslösa i Danmark inte längre kunna säga nej till jobb inom landets krigsindustri. Om de inte vill mista tre veckor av arbetslöshetsersättning eller riskera att sätta den helt på spel, vill säga.

Det är en följd av den a-kassereform, som kommer att träda i kraft den 1 januari 2017. I och med den försvinner rätten att säga nej till arbete i vapenproduktion på grund av såväl religiösa som andra så kallade ”giltiga skäl” för att avvisa jobberbjudande.

Enligt landets arbetsmarknadsminister Jørn Neergaard Larsen, från högerpartiet Venstre, genomförs reformen för att göra reglerna enklare och mindre byråkratiska.

Med dessa nya regler sätts en ram för människor etiskt och moraliskt, utan att det är meningsfullt med tanke på hur lite problem vi haft med arbetsvägran.
Søren Larson, kassör för fackförbundet Dansk Metal Vendsyssels a-kassa

Men de danska facken 3F och Dansk Metal Vendsyssel är av en annan uppfattning, de kan inte ses att en sådan förenkling är nödvändig.

– Politiska argument som ”förenkling” och ”effektivisering” används på grund av bristen på egentlig relevans för förslaget, Søren Larson, kassör för fackförbundet Dansk Metal Vendsyssels a-kassa, till Arbetaren.

Søren Larsen berättar att det bara är vid två tillfällen under en trettioårsperiod som medlemmar har vägrat att arbeta på företag som tillverkar vapen och krigsmateriel.

– De har haft tungt vägande personliga skäl. Med dessa nya regler sätts en ram för människor etiskt och moraliskt, utan att det är meningsfullt med tanke på hur lite problem vi haft med arbetsvägran, säger han.

Han tror att åtstramningarna egentligen bara är en politisk markering från politiskt håll.

– Man vill genom detta ge sken av att garantera arbetsgivarna arbetskraft i den växande vapenindustrin. Men vi på Metal
Vendsyssel har gott om arbetskraft att bidra med, redan i dag över 200 personer. Dessa nya regler passar sig inte i ett pacifistiskt samhälle som Danmark ju är, man ska ha rätt att säga nej till jobb i ett fritt samhälle.